Podporili nás:

Východoslovenská energetika a.s. Rotary International Mesto Rožňava AgraBat s.r.o. Orinex s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa predajňa oblečenia Detský raj
Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému, kurz Pomáhajúce rozhovory

Materské centrum Meduška - základné informácie

Materské centrum Meduška je občianske združenie založené v máji 2008. Poskytuje priestor pre rodičov (hlavne mamy, ale vítaní sú samozrejme aj otcovia) na materskej a rodičovskej dovolenke spolu s ich deťmi.

Rodičom poskytujeme priestor pre oddych, sebarealizáciu v inom ako domácom prostredí, inšpiráciu pre tvorbu a vzdelávanie, informácie v oblasti výchovy, ...

Deti u nás nájdu nových kamarátov, hračky, naučia sa vychádzať s rovesníkmi, čo im uľahčí vstup do materskej školy.

O chod Medušky sa starajú dobrovoľníci z radov členov i sympatizantov. Tí zabezpečujú jednak bežný chod centra, jednak program a podujatia.

Napísali o nás

Hľadá sa Meduška
Meduška má 2 roky
Meduškine rozprávkovo
Prednáška pre budúce mamičky
Gárden párty pre najmenších
Meduška má rok, gratulujeme
Materské centrum - Meduška
Čoskoro priletí Meduška
Únia materských centier

Materské centrum Meduška, Rožňava, mobil: +421 908 984 368; e-mail: margaretka@fz.sk, mcmeduska@gmail.com