Materské centrum Meduška

Ciele projektu Nebojme sa internetu:

  1. Zvýšenie povedomia a znalostí v oblasti digitalizácie, schopnosti identifikácie hrozieb a ich prevencia, zlepšená schopnosť orientácie v digitálnej dobe, zvýšenie počtu seniorov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života alebo participácie na digitálnom trhu, ochrana
  2. Cieľom projektu je priniesť vzdelávanie v oblasti ochrany pred nástrahami digitalizácie – kyberšikanou, webovým phishingom, telefonickými podvodmi a krádež financií vylákaním citlivých údajov
  3. Ďalším cieľom je združovanie a socializácia seniorov, ktorí sú častokrát ohrozované sociálnou exklúziou. Pravidelným stretávaním opätovne získavajú svoje komunikačné zručnosti a v kolektíve vznikajú nové priateľstvá a pomocné ruky.