Materské centrum Meduška

Učenie pre život

Únia materských centier v spolupráci s poisťovňou Generali prináša na Slovensko v rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net (THSN) program Učenie pre život. Tento program je financovaný z Nadačného Fondu poisťovne Generali pri Nadácii Pontis. Je zameraný na pomoc sociálne slabým rodinám so snahou znižovať chudobu prostredníctvom vzdelávania rodín. Materské centrum Meduška bude v […]