Materské centrum Meduška

Únia materských centier v spolupráci s poisťovňou Generali prináša na Slovensko v rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net (THSN) program Učenie pre život. Tento program je financovaný z Nadačného Fondu poisťovne Generali pri Nadácii Pontis. Je zameraný na pomoc sociálne slabým rodinám so snahou znižovať chudobu prostredníctvom vzdelávania rodín.

Materské centrum Meduška bude v projekte zapojená od 1. 1. 2024. Viac informácií nájdete na webe Únie materských centier: 

https://www.materskecentra.sk/ucenie-pre-zivot/

Fotogaléria