Materské centrum Meduška

Za 14 rokov pôsobenia sme si prešli všeličím. Starali sme sa o herňu, organizovali kultúrne akcie, kurzy, podporné skupiny, prednášky, tvorivé dielne, letné denné tábory.

Meduškine narodeniny

Výročie založenia sme pravidelne v máji oslavovali veľkou verejnou akciou na ihrisku pri podnikateľskom inkubátore. Čakali vás tvorivé dielne, športové disciplíny, divadlo, Meduškin čarovný obchodík, hasiči a policajní psovodi a samozrejme veľa zábavy. Podujatie nám pomáhali zabezpečovať študenti stredných škôl – Obchodnej akadémie, Strednej zdravotnej školy a Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave a taktiež pracovníci Podnikateľského inkubátora v Rožňave.

Karnevaly

Naše karnevaly boli určené pre najmenšie deti a tešili sa veľmi veľkej obľube.

Mikuláš

V predvianočnej atmosfére sme zvykli privítať Mikuláša, anjelov, čerta a niekedy aj Grincha. Program bol postavený tak, aby sa deti spolu s rodičmi mohli vždy aktívne zapájať do programu.

Minifestival rodičovstva

Bohatý program pre rodičov (aj tých budúcich) sme vyberali starostlivo – workshopy s dulou, laktačnou poradkyňou, psychologičkou, lektorkou masáží dojčiat, prednášky o látkových plienkach, výrobe domácej detskej kozmetiky – to všetko bolo súčasťou Minifestivalov rodičovstva.

Podporné skupiny dojčenia a nosenia

Viac-menej pravidelne sme sa stretávali na podporných skupinách dojčenia a nosenia detí. Viedla ich laktačná poradkyňa Táňa a certifikovaná lektorka nosenia detí Milka. Na týchto stretnutiach sme zdieľali svoje radosti i starosti spojené s dojčením a nosením, ale aj iné výchovné záležitosti.

Tvorivé dielne

Tvorenie si u nás mohli vyskúšať deti aj rodičia. Či už to bolo v rámci nejakého projektu, alebo v rámci pobytu v herni, tvorenie bolo veľmi často súčasťou našich aktivít. Zažili ste si s nami výrobu ikebán, veľkonočných aj vianočných ozdôb, maľovanie na textil, výrobu rôznych ozdôb, háčkovanie, enkaustiku, výrobu sviečok, servítkovú techniku, maľovanie pieskom, … Výber bol široký a záujem veľký.

Kurzy

Začali sme akreditovaným kurzom Únie materských centier “Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému”, pokračovali sme vlastnými autorskými kurzami “Od rodiča k človeku” a “Som žena”. Tieto kurzy viedla členka Táňa. Okrem toho sme organizovali kurzy masáží dojčiat, ktoré viedla certifikovaná lektorka dojčenských masáží, kurz montessori aktivít s deťmi, ktoré viedli lektorky Montessori pedagogiky.

Projekty

Meduškini muzikanti, Meduškine rozprávkovo, Canisterapia s Rickym – na týchto projektoch deti hravou formou rozvíjali svoje hudobné či výtvarné cítenie, hrubú aj jemnú motoriku, spoluprácu a empatiu.

Verejné zbierky

V rokoch 2009 – 2012 sme  organizovali verejnú zbierku “Ďakujem, že si mama”, ktorú zastrešovala Únia materských centier. Podporiť ste nás mohli kúpou okrúhlej magnetky v cene 1 €.

Denné tábory na konskom dvore

Bolo veľmi príjemné stretávať sa v lete na denných táboroch na Konskom dvore v Brzotíne. Program bol bohatý, nálada výborná. Hrali sme sa, jazdili na koni, tvorili, zabávali sa.

Prednášky s odborníkmi

Zorganizovali sme pre vás prednášky so psychologičkou, logopedičkou, lekárom, dulou, laktačnou poradkyňou, kozmetičkou, zástupkyňou firmy pre odber pupočnej krvi.