Materské centrum Meduška

Nový domov pre Medušku

Meduška získala financie na prerábku priestorov.

FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI

Sme zapojení do projektu inovatívneho riešenia materiálnej pomoci. Ide o cirkuláciu pomoci založenej na systéme DOPYT – VÝDAJ, ktorej súčasťou budú textilné produkty, textilné odevy, interiérové doplnky a elektrospotrebiče.

Rozvoj digitálnych zručností znevýhodnených skupín v Rožňave a okolí

Od decembra 2022 bude v materskom centre Meduška prebiehať projekt, v rámci ktorého pomôžeme rozvinúť digitálne zručnosti ľuďom zo znevýhodnených skupín.

Rozvoj digitálnych zručností znevýhodnených skupín v Rožňave a okolí