Materské centrum Meduška

Pre najbližšie obdobie máme veľké plány. Naším prvým cieľom je obnovenie zrušenej herne v nových priestoroch. Ďalším vytýčeným cieľom je vytvorenie komunitnej záhrady, kde by sme pestovali zeleninu a ovocie a viedli pomocou nej k správnym stravovacím návykom.

V našej vízii máme aj komunitnú zónu, kde by sa stretávali deti a rodičia, materské školy by tam prezentovali svoje činnosti, organizovali by sa tam stretnutia s odborníkmi z praxe, pediatrami pre potrebu účasti detí na ranom vzdelávaní a ich motiváciu pre predprimárne vzdelávanie.