Materské centrum Meduška

Metodika pre lektorov

Metodika – časť 1 – Práca s PC, mobilom

Metodika – časť 2 – Internet, e-mail

Metodika – časť 3 – Internet banking, elektronické bankovníctvo

Metodika – časť 5 – EduPage

Metodika – QR kódy

Dotazník – lektori

Dotazník – asistenti

Dotazník – cieľová skupina

Dochádzka – 2023, MC Meduška

Príloha č. 8 – Prezenčná listina, vzdelávanie, verzia 2.0

Prihláška na kurz