Materské centrum Meduška

Sídlo

Edelényska 3, 048 01  Rožňava

Mobil

0940 161 006

Email

meduska.roznava@gmail.com

Štatutárna zástupyňa

Lucia Paľová Pásztorová

IČO

42101484

DIČ

2022820360