Materské centrum Meduška

Výzva na predkladanie ponúk – Raná starostlivosť

Výzva na predkladanie ponúk a prílohy k výzve k projektu “Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0 až 6 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby” Výzvu a prílohy otvoríte / uložíte kliknutím na obrázky nižšie: